За фирмата

ЕТ „КИПС – КОСТА КОСТОВ” е насочена предимно към българският пазар, като предлага висококачествени услуги и вариантност на решенията за отопление, вентилации, климатизации, спринклерни инсталации, и други.

Професионализъм

Фирмата покрива желанията на всички клиенти и инвеститори, като се стреми към удовлетворяване на непрекъснато нарастващите изисквания.

Лиценз

Фирмата е вписана в регистъра на ДАМТН на лицата извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО с удостоверение № Ш085 от 13.06.2012г.