ЕТ „КИПС – КОСТА КОСТОВ”

висококачествени услуги и вариантност на решенията за отопление, вентилации, климатизации, спринклерни инсталации и други инфраструктурни елементи

Дейност

Фирмата извършва ремонт, монтаж и пусковоналадъчни работи на топло преносни мрежи, абонатни станции, тръбопроводи за пара и гореща вода и съдове под налягане трета и четвърта категория, парни и водоенергийни котли, отоплителни инсталации, вентилации, спринклерни инсталации, направа на покривни конструкции, хидроизолации, топлоизолации, кофражи, бетонови работи, зидарии, мазилки, облицовки, настилки, бояджийски работи и други стоително-монтажни работи.

Професионализъм

Фирмата покрива желанията на всички клиенти и инвеститори, като се стреми към удовлетворяване на непрекъснато нарастващите изисквания.

Лиценз

Фирмата е вписана в регистъра на ДАМТН на лицата извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО с удостоверение № Ш085 от 13.06.2012г.