За нас

ЕТ „КИПС – КОСТА КОСТОВ” гр.Шумен е регистрирана по дело №509/1989г. на Шуменският окръжен съд. През 2007г. е извършена пререгистарация на фирмата в Търговския регистър. Фирмата е регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност.
Регистрирана е в ЦПРС при Камарата на строителите в България с удостоверение № I-000689/20.01.2008г. – за изпълнение на строежи от Първа група – от III до V категория и с удостоверение № III – 000144/20.01.2008г. за изпълнение на строежи от Трета група – III категория.

 

Фирмата извършва ремонт, монтаж и пусковоналадъчни работи на топло преносни мрежи, абонатни станции, тръбопроводи за пара и гореща вода и съдове под налягане трета и четвърта категория, парни и водоенергийни котли, отоплителни инсталации, вентилации, спринклерни инсталации, направа на покривни конструкции, хидроизолации, топлоизолации, кофражи, бетонови работи, зидарии, мазилки, облицовки, настилки, бояджийски работи и други стоително-монтажни работи.

Фирмата притежава необходимите машини и съоръжения за осъществяване на дейността си и собствен транспорт, складова база.

Фирмата разполага с квалифицирани работници и служители – газо-аргончици, заварчици, I и II степен специалисти за муфиране по датската система, топлоизолаторджии, кофражисти, зидари, мазачи, бояджии, фаянсаджии, ел.монтьори, стоителни техници – специалност АС, ОВ и ВиК.

Ръководният персонал на фирмата притежава голям опит и стаж, който за лицата, заемащи ключови позиции във фирмата е средно 29,8 години.

Фирмата се управлява и представлява от управителя й – Коста Павлов Костов.