Обекти

През годините ЕТ „КИПС – КОСТА КОСТОВ” е участвала в множество търгове, конкурси и обществени поръчки за изпълнение на строително-ремонтни и монтажни работи.

През годините от създаването на фирмата, ЕТ„КИПС – КОСТА КОСТОВ” се е утвърдила като коректен партньор за свойте клиенти и инвеститори.

Фирмата е един от основните изпълнители на строително-монтажните работи на:

„ФИКОСОТА-СИНТЕЗ” ООД гр.Шумен

• Изграждане на отоплителна инсталация, вентилации, система за сгъстен въздух и спринклерна инсталация на Цех за производство на хигиенни продукти в Логистичен център и Административната сграда;
• Изграждане на външен газопровод и котелно;
• Направа на метални конструкции;
• Изграждане на тръбопроводи и подвръзка машини и съоръжения в цеховете;

„НОВО СТЪКЛО” АД гр.Нови Пазар.

• Играждане на складово стопанаство – резервоар за газ пропан-бутан за захранване на фидери с гориво и изпарителна инсталация;
• Изграждане на тръбопроводи в цех Ванна пещ;
• Изграждане на тръбопроводи от неръждаеми тръби;
• Направа на различни видове метални конструкции;
• Изолация по тръбопроводи и полагане на обогревен кабел;

„ЛАВЕНА” АД гр,Шумен.

• Изграждане на Разпределителен газопровод – ТЕЦ – ШУМЕН – Газомерен възел;
• Газификация и преустройство на котелно и бойлери; • РСМР в Администартивната сграда – полагане на гипсокартон, мазилки, боядисване по стени и тавани;
• Изолации по тръбопроводи.

„УСПЕХ-МЕТАЛПРИНТ ССБ” ЕООД

• Разпределителен газопровод и ГРП;
• Газификация на цех – вътрешна газопроводна инсталация и горелки;
• Инфрачервено газово-керамично отопление на административна сграда.


„КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД

• Хидроизолации и изолации по тръбопроводи; • Изграждане на вентилации, спринклерна и дренчерна инсталаця.


„БУРГАС ВАР” ЕООД гр.Бургас

• Укрепване на скипова линия на варова пещ;
• Реконструкция на производствена инсталация Питател ОМ 51 и Трошачка челюстна в Кариера в с.Добромир.